KATLEEN DAEMS 
Geboren in 1973 , Leuven, België
Van kindsbeen was geen blad veilig voor mijn krabbels en tekeningen.
Hoe ouder ik werd, hoe meer ik gefascineerd geraakte door kunst.
Na mijn humaniora besloot ik dan ook om kunst te gaan studeren.
In 1995 studeerde ik af als meester in de beeldende kunsten in de vrije grafiek in het PHIKO 
in Hasselt (nu PXL-MAD School of Arts Hasselt).  
Mijn afstudeerproject werd bekroond met de Hassotel Prijs voor grafiek,
een stimulans om mij jarenlang te v
erdiepen in de vrije grafiek. 
Door gezondheidsproblemen zette ik mijn grafische activiteiten on hold.
Schilderen werd mijn nieuwe passie. 
Ik blijf echter experimenteren en uitzoeken waar iets toe leiden kan.
Daarom wil ik mij niet beperken tot één stijl, discipline, materiaal of techniek.
Inspiratie vind ik in al wat mij omringt; architectuur, de stad, natuur en mens, maar vooral de schoonheid van alledaagse dingen. Mijn missie is om met een eigenzinnige blik van iets schijnbaar onbenullig of banaals een sterk en intrigerend beeld te maken en er op die manier de aandacht op te vestigen.
Ik geef impressies weer, waar ik mijn eigen toetsen aan toevoeg om een verhaal en
een sfeer te creëren, maar laat de interpretatie liever aan de toeschouwer
zonder mijn mening of verhaal te willen opdringen... zodat de fantasie geprikkeld blijft. 
Kunst is niet de weerspiegeling van de werkelijkheid, het is de werkelijkheid van die weerspiegeling.
Jean-Luc Godard, Franse filmregisseur 1930

KATLEEN DAEMS
° 1973 Born in Leuven, Belgium. 
I started drawing as a toddler. When I was growing up, I became more and more fascinated by art.
So after High School, I decided to study visual arts.
When I got my Master degree in Visual Arts (Fine Art - printmaking) in 1995,
I won the Hassotel Prize for Graphic art, which encouraged me to delve into printmaking for several years. 
Due to some health problems I had to put my graphic activities on hold.
During my constant quest to create new things, painting became my new passion.
However, I keep experimenting and finding out what can lead to something.
That is why I do not want to limit myself to one style, material or technique.
I’m fascinated by all my surroundings and find my inspiration in the city and its urbanism,
nature, structure and reflections, the beauty of common things, but most of all;
human beings in all their aspects, both now and in the past.
Nostalgia is often present in my paintings. I like to integrate vintage images in my paintings
and process them in my own story.
I paint impressions, to which I add my own keys to a story and an atmosphere.
I rather leave the interpretation to the viewer without wanting to force my opinion or story ...
so the imagination remains stimulated.
Art is not a reflection of reality, it is the reality of a reflection
Jean-Luc Godard, French film director 1930

OPLEIDING - STUDIES 
• Meester in de Beeldende Kunsten - Vrije kunsten - vrije grafiek 
• Master degree in visual arts - Fine art - printmaking
Provinciaal Hoger Instituut voor kunstonderwijs Hasselt (1991-1995)
(NU PXL - MAD - LUCA SCHOOL OF ARTS)
• Getuigschrift Pedagogische Bekwaamheid met onderscheiding 
• Certificate pedagogical aptitude with distinction
Provinciale Technische Leergangen Diepenbeek  (1995-1997) 

VERMELDINGEN - AWARDS
1995: Hassotel prijs voor grafiek
2020: Finale selectie Belgicart - Bozar Brussel
2021: Kunstkaart bij Kunstletters, magazine van Kunstwerkt 
2022: Finale selectie voor De Nationale Expo - KMSKA Antwerpen
Back to Top